Zámek Poláky

Obnova zámeckého areálu

2020

Odstranění náletů před budovou zámku

V březnu se zámek rozloučil s mnohaletými nálety před hlavním průčelím a také s několika přerostlými stromy v havarijním stavu, které vážně ohrožovaly zámeckou budovu. Krásně se tak otevřel pohled na její honosně zdobenou fasádu:

Úklid nánosů stavební suti, odpadků a odstranění náletových porostů na zámeckém nádvoří

Za pomoci těžké techniky byla odvezena stavební suť, která hyzdila centrální prostor nádvoří. Ze všech prostor dvora bylo odklizeno nepřeberné množství odpadů. Nádvoří i terasy u zámecké budovy byly zbaveny náletových porostů, které místy dosahovaly až do výše prvního patra zámku.